ساعت فلش

ارتباط با دانش آموزان
 

نوع عدسی چشم از نوع همگرای دو کوژ است.نوع تصویر تشکیل

شده بر روی شبکیه حقیقی است وکوچکتر ووارونه است.

+ نوشته شده در  جمعه دوازدهم آذر ۱۳۸۹ساعت 21:14  توسط موسوی  |